Selma KARADUMAN

Avukat Selma  Karaduman, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2003 yılında mezun olmuştur.2004 yılındaki yasal stajının akabinde; 2005 yılında bir yıl sure ile Kandıra Meslek Yüksek Okulunda öğretim görevlisi olarak Ticaret Hukuku dersleri vermiştir. 2006 yılında avukatlığa başlayarak;  2009 yılından bu yana Kurucusu olduğu Karaduman Hukuk Bürosu’nda başta Ticaret Hukuku olmak üzere; Sözleşme Hukuku,Enerji Hukuku,Telif ve Sanat Hukuku alanlarında danışmanlık ve avukatlık yapmaktadır.

 Aynı zamanda Adalet Bakanlığı nezdinde Arabuluculuk ruhsatı olan Karaduman, Enerji Hukuku konusunda yüksek lisans tez çalışmalarını sürdürmekte olup, İngilizce bilmektedir.

Üyesi Olduğu Dernekler:

  • İstanbul Tahkim Derneği Kurucu Üyesi  ve Yönetim Kurulu Üyesi
  • Malatyalı İşadamları Derneği (MİAD)
  • Daha İyi Yargı Derneği

Av.Selma Karaduman ulusal ve uluslararası konferanslarda konuşmacı olarak:

  • Union International des Avocats – Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA) adlı meslek örgütünün Kasım 2010’da gerçekleştirdiği  uluslararası kongrede “Türkiye’de Fikri Mülkiyet Hukukunun Olumlu ve Olumsuz Yansımaları” başlıklı tebliğ  ile katılmıştır.

http://congres.uianet.org/en/istanbul2010/liens-sci-d-58/detail-theme58/?id_theme=1945

 

  • The International Association for Energy Economics - Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği’nin (IAEE)  Mayıs 2015 yılında düzenlediği 38. Dünya Enerji Kongresi’ne;
  • 21. Yüzyıldaki  Avrasya Gaz Hub’ı  Oluşumunda Yasal Sorunlar
  • Doğalgaz Piyasalarında Türk ve Avrupa Birliği Mevzuatının Karşılaştırmalı Değerlendirmesi ve Yabancı Yatırımcıya Yansımaları

olmak üzere  iki ayrı tebliğ ile katılmıştır.  

http://www.iaee.org/iaee2015/program_concurrent.aspx 2015

 

  • 23 Ocak 2016 tarihinde düzenlenen  Ambargo Sonrası İran Enerji Konferansı’na :

“Iran-Türkiye Arasındaki Ticari İlişkilerin Uluslararası Hukuk ve Ticaret Hukuku Çerçevesinde Değerlendirilmesi” başlıklı tebliğ  ile katılmıştır.

http://www.cuttingedgeconferences.com/iran/program

 

  • 4 Mayıs 2016 tarihinde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin düzenlemiş olduğu Kalkınma Sempozyumuna :

“Yenilenebilir Enerji  Mevzuatının Enerji Yatırımlarına ve Yatırımcıya olan Etkisi” başlıklı tebliğ  ile katılmıştır.

http://osmaniyesempozyumu.osmaniye.edu.tr/dosya/345program.pdf

 

  • 7 Mayıs 2016 tarihinde BPW İstanbul’un Eşit İşe Eşit Ücret Paneline:

 “İş Hukukunda Eşit İşe Eşit Ücret ilkesininin Türk ve AB Mevzuatı Çerçevesinde Değerlendirilmesi” başlıklı tebliğ  ile katılmıştır.

İş Hayatı Bilgileri