Murat AYGÖRMEZ

1983 yılında doğdu. Önlisans öğrenimi olarak 1999 - 2001 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Meslek Yüksek Okulu Maliye Bölümünü, birinci lisans öğrenimi olarak 2001 - 2004 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünü, ikinci lisans öğrenimi olarak 2002 - 2006 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini, yüksek linans öğrenimi olarak 2004 - 2006 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Mali Hukuk Bilim Dalını tamamladı.

 

Yayınlanmış yüksek lisans tezi Vergi Yargılama Hukukunda Görev ve Yetki isimli çalışmasıdır. Birçok hukuk bürosunda avukatlık faliyeti icra ettikten sonra 2009 - 2012 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Spor Hukuku Bölümü, Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Müfettişliği ve Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu Eşgüdüm Yönetmenliği görevlerinde bulunmuştur. Halen serbest avukat olarak çalışmlarını yürütmektedir. Aynı zamanda Dünya Basın Mensupları Derneği (DÜBAMDER) Hukuk ve Siyasi İşler Komisyonu üyesidir.

İş Hayatı Bilgileri