MANDEM MADENCİLİK TİC. ve SAN. A.Ş.

 MANDEM MADENCİLİK

Mandem Madencilik A.Ş. olarak

  • İstenen ülkeye,
  • Gerekli standartta (uluslararası rafineri sertifikalı),
  • Güvenli nakliye firmalarıyla sigortalı olarak,
  • Kapıdan kapıya teslim şeklinde,
  • Manganez, demir ve krom cevheri ihraç ediyor,
  • Florit, Alunit, Kaolen ithal ediyoruz.

Mandem Madencilik A.Ş. olarak Türkiye’den çıkarılan manganez, demir ve krom madenlerinin yurtdışına satışını, florit, alunit ve kaolen madenlerinin ithalatını ve yurtiçine satışını gerçekleştiriyoruz. Madenin üreticiden alınıp, alıcıya ulaştırılmasına kadar olan tüm süreçleri üstleniyoruz.

2012 yılında kurduğumuz Mandem Madencilik A.Ş. ile sadece demir, krom, manganez, florit, alunit ve kaolen madenlerinin alım satımına odaklandık. Sanayide birlikte kullanılan bu madenlerin yurtdışına ve yurtiçine satışı konusunda üreticiyle doğrudan iletişim kurarak çalışıyoruz. Yurtdışı / Yurtiçi alıcısının talep ettiği nakliye sigortası, nakliye takibi ve sertifikalı ürün yükümlülüklerini yerine getiriyoruz. Mandem ile Türkiye’nin maden endüstrisine katkıda bulunarak bu sektörün yurtdışından yatırımcı alabilmesini hedefliyoruz.

Misyonumuz

Türkiye madenleri açısından zengin bir ülkedir, ancak rezervleri ekonomik değere çevirmek henüz mümkün olmamaktadır. Sanayide kullanılacak demir ve manganez, uzun süredir daha az masraflı olduğu için yurtdışından satın alınmakta; madenlerimiz ise genelde işlenmemiş halde yurtdışına satılmaktadır. Mevcut rezervlerin uluslararası pazarda değer kazanması için cevher olarak değil, işlenmiş metal olarak satılması gerekmektedir. Türkiye’de rezerv araştırmalarının desteklenmesi ve işleme tesislerinin açılması için yurtdışından yatırım alma ihtiyacı mevcuttur.

Mandem Madencilik A.Ş. olarak kısa vadede üreticinin ürünlerini yurtdışına satmasında aracı olma işini üstlenmenin yanında uzun vadede Türkiye’ye yatırımcı çekmeyi ve kendi maden işleme tesislerimizi kurma amacını taşıyoruz.

Mandem Madencilik A.Ş.’nin yurtdışı bağlantıları sayesinde Türkiye maden sektörüne pozitif katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Vizyonumuz

Mandem Madencilik A.Ş. olarak uluslararası standartlara uygun biçimde iş yapan bir firmayız. Yurtiçi ve yurtdışından çözüm ortaklarımıza ve müşterilerimize en kaliteli ve güvenilir hizmeti sunarak Türkiye’nin maden endüstrisinin gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Yönetimsel kararlarımızda kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği faktörleri öncelik taşır. Maden işletmelerinden başlayan ve müşteriye kadar ulaşan bir sistem yaklaşımını benimseriz ve bunu her adımda uygularız.

Türkiye’nin madencilik sektörüne gerekli yatırım yapıldığı takdirde güçlü bir ihracatçı ülke olacağına inanıyoruz.