To Top

Malatya Eğitim Bursu Projesi

  • MİAD
  • Projeler
  • MİAD Malatya Eğitim Bursu Projesi

''Malatyalı ihtiyaç sahibi her üniversite öğrencisine burs sağlamak amacıyla hayata geçirilen Malatya Eğitim Bursu Projesi geleceğimize yön verecek çocuklarımızın onurlu yaşam şartlarında eğitimlerini yapabilmelerini kolaylaştıracak bir uygulamadır. İhtiyaç sahibi bir öğrencinin öğrenim görememe riskini ortadan kaldırmak temel işlevidir.''

PROJE FİKRİ NASIL OLUŞTU

Malatyalı üniversite öğrencilerinin eğitim görmeme riskini ortadan kaldırmak için öğrencilere asgari öğrenim bursu sağlamayı amaçlayan bir fon yönetimi oluşturulması fikri 2007 yılında başlayan MİAD Araştırma ve Planlama Grubu (MİADAP) çalışmaları sırasında ortaya çıkmıştır. Bunun için şeffaf gözlenebilir bir sistem kurulması bu sayede güvenilirlik sağlanarak kaynakların artırılması gereği ilk etapta tespit edilmiştir. MİAD Araştırma ve Planlama Grubu (MİADAP) ön raporu doğrultusunda hazırlanan proje 2009 yılında MİAD akil adamlar kurulu olan YİK’e sunulmuş; “Malatyalı burs almayan ihtiyaç sahibi öğrenci kalmasın” sloganı benimsenerek Malatya Valiliği’ne proje öncüsü olması önerisi getirilmiştir. Başlangıçta sadece bir fon oluşumu ve yönetimi ön gören sistem, Malatya valiliğinin teklifiyle geliştirilerek web tabanlı bir burs yönetim sistemine dönüştürülmüştür. Valilik tarafından benimsenen bu proje interaktif veri tabanı sisteminin kurulması ile 2010-2011 öğretim yılında uygulamaya sokulmuştur.

MİAD projenin oluşturulması, hayata geçirilmesi ve başarı ile yürütülmesini sağlamayı görev olarak benimsemektedir. Bir STK olarak işadamlarından aldığı destekle; sistemin yürütücülüğünü değil, işlemesini ve geliştirilmesini sağlayacak itici güç rolü yüklenmektedir.

Malatya Valiliği, MİAD ile birlikte Malatya Eğitim Bursu Projesi’nin ortak kurucusu ve yürütücüsüdür. Bir devlet kurumu olarak Malatya Valiliği bu projede sivil ve özel kuruluşlarla işbirliği içinde şehrin geleceğini şekillendirecek insan unsurunun geliştirilmesi, insani değerler ölçüsünde eğitim alabilmesi için sorumluluk üstlenmiştir. Tarafsız, güvenilir, adaletli ve kapsayıcı kimliği ile Malatya Valiliği birçok STK, işadamı, birey ve kuruluşun dahil olduğu sistemin birleştirici öncü kurumudur.

Malatya Eğitim Bursu Projesi MİAD’ın öncülüğünde projelendirilip, Malatya Valiliği’nin sahipliğinde yürütülen bir projedir. Malatya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile protokole dayalı burs bağışı alma ve dağıtma konusunda işbirliği yapan vakıf ve dernekler ise projenin “Paydaş kurum” olarak tanımlanan paydaş kurumlarıdır.

PROJE’NİN AMACI
SİSTEMİN İŞLEYİŞİ

 KÜRESEL İŞ DÜNYASI AKTÖRLERİNİN İŞ BİRLİĞİ PLATFORMU

Malatyalı İş Adamları Derneği. © Tüm Hakları Saklıdır.

Sign in to your account