To Top

Stratejik Amaçlar

  • MİAD
  • Miad
  • Stratejik Amaçlar

Hedefler

MİAD, belirlenen amaçlar doğrultusunda yeterli gelir kaynakları ve yeterli sayıda üyeye sahip olmayı, üye memnuniyetinin elde edilmesi ve basın yansımalarının artırılarak, prestijli, güven duyulan, kurumsallaşmış bir sivil toplum örgütü olmayı hedeflemektedir.

STRATEJİK AMAÇLAR

TİCARİ İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI OLUŞTURMAK

MİAD’ın bünyesindeki işadamları arasında birikim, bilgi ve fikir paylaşımına öncülük ederek işbirliği fırsatları oluşturmak.

Faaliyet Tipi; Toplantılar, Aktiviteler, Yayınlar, Ortak Girişim Organizasyonları, Ticari bağlantılar

ÜYELERİN REKABETÇİ GÜCÜNÜ ARTTIRMAK
ÜYELERİN GÜÇLÜ TEMSİL İLİŞKİLERİ KURMASINI SAĞLAMAK
GÜÇLÜ TANITIM VE LANSMAN İMKANLARI SUNMAK
İŞ DÜNYASI SORUNLARI İÇİN ÇÖZÜM ÜRETMEK
KURUMSAL ETKİNLİĞİ ARTTIRMAK

 KÜRESEL İŞ DÜNYASI AKTÖRLERİNİN İŞ BİRLİĞİ PLATFORMU

Malatyalı İş Adamları Derneği. © Tüm Hakları Saklıdır.

Sign in to your account