MİAD Üyeler Bölge Buluşması Hatay Medeniyetler Sofrasında Gerçekleştirildi

MİAD 11. Dönem üçüncü Bölge Buluşması 24 Mayıs Cumartesi Günü Gerçekleştirildi

MİAD Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Can’ın ev sahipliğinde düzenlenen bölge buluşmasına; Eyüp, Bayrampaşa, Beyoğlu ve Fatih ilçesinde bulunan üyeler katılım gösterdi.

Kahvaltının başında bir açılış konuşması yapan MİAD Genel Sekreteri Hakan Odabaşı; MİAD’ın çalışmaları, yeni dönem planları ve üyelerden beklentileri içeren bir konuşma yaptı. Odabaşı “Üyelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmeyi ve ticari ilişkiler kurulmasına yönlendirici olma noktasında daha aktif olmayı istiyoruz. Bölge buluşmaları bu amaca yönelik başlatıldı ve İstanbul’un diğer bölgelerinde devam edecek” dedi. Odabaşı’nın ardından, MİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları B. Namık Ziyal ve M. Zeki Baykal söz aldılar.

Aynı bölgedeki üyelerin tanışması ve iş ilişkilerini geliştirmeye yönelik yapılan toplantıda katılımcılar kendilerini ve firmalarını tanıtma fırsatı buldular. Ayrıca katılımcılar MİAD ile ilgili görüş ve önerilerini belirtmek için söz aldılar.

Toplantıya Katılanlar (Sıralama alfabetik olarak yapılmıştır): Adil Özçelik, Ahmet Narin, Ahmet Şamil Onur, Akbulut Yaşık, Ali Polat, B. Namık Ziyal, Caner Sürmeli, Halit Yüksel, İsmail Sevinç, İsmet Can, M. Zeki Baykal, Mehmet Gökhan, Murat Gönültaş, Mustafa Can, Nurettin Özçelik, Oktay Öz, Osman Yılmaz, Ramazan İktimur, Remzi Bayhan, Savaş Ramazan Şakar, Yavuz Boztemir,   Yusuf Özcan

 

Diğer Haberler