MİAD-Ömer DİNÇER Buluşması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer 11 Haziran 2011 Cumartesi Günü Dernek Merkezimizde Üyelerimizle Buluştu

 Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularında iş adamlarımızın soru öneri ve değerlendirmelerini dinleyen Dinçer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Akdaş’ın açılış konuşması ile başlayan buluşmada isteyen tüm katılımcılar söz alarak sorunlarını doğrudan Ömer Dinçer’e iletme imkanı buldular.

Toplantı başında söz alan MİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Hikmet Tanrıverdi; kıdem tazminatı, esnek çalışma şartlarının düzenlenmesi, İŞKUR ile yapılan çalışmalar, eğitim verilerek yetiştirilen elemanların firmaya bağlılığını arttıracak yaptırımların uygulanması, il bazında asgari ücret düzenlemeleri konularındaki düşüncelerini dile getirdi.

Tekstil sektörüne hükümetin yaklaşımı konusuna değinen Tanrıverdi'ye cevaben Ömer Dinçer; AK Parti olarak en fazla bir araya gelinen sektörüntekstil sektörü olduğunu belirtti. Her sektörün bir hayat eğrisinin bulunduğuna açıklık getiren Dinçer, tekstil sektörünün olgunlaşma safhasına en çok yaklaşan sektör olduğuna değindi. Kıdem tazminatı konusunda bakanlık olarak ciddi çalışmalar yaptıklarını fakat bazı engellemeler nedeniyle bir sonuca varılamadığı, bu konunun ancak kamuoyuna duyurularak çözüme kavuşturulabileceğini belirtti. Bakan Dinçer, İŞKUR’ da “eğitim ve çalışma uygulamaları” konularında başarılı çalışmalar yapıldığına, “iş ve meslek danışmanlığı” başlığı altında oluşturulan modern sistemle her işsize bir danışman tahsis edileceğine değindi. 2011’ de @ kayıtlı işsizin istihdam edileceği ve işe yerleştirme yapan işletmelere istihdam sağlanan oranda prim verileceği haberini verdi. Bölgesel asgari ücretin uygulanabilirliği noktasında oluşabilecek sorunlardan ötürü bu konuya sıcak bakmadıklarını vurguladı.

MİAD Yönetim Kurulu Üyesi Turan Tuna’nın eğitim imkânı sağlanarak yetiştirilen elemanların daha uygun fırsatlar ile karşılaşarak firmadan ayrılması konusunda bir yaptırımın olmamasına değinmesi üzerine; Bakan Dinçer, bu konunun ancak ahlaki bir zihniyet değişikliğiyle düzeleceğini belirtti.

Çalışma şartları ağır olan işlerde çalıştırabilecek eleman sıkıntısı çekildiğini belirten MİAD Malatya Temsilcisi Ahmet İlhan’a cevaben Ömer Dinçer, bu durumun çözümünün; kamu idaresinin çalışma sisteminin, genel sisteme uyum sağlaması ile sağlanabileceğini belirtti.

Katılımcılardan Atıf Ünaldı bilişim sektöründe istihdamın arttırılması, çağrı merkezi sistemi, internet ve iletişim alanlarıyla ilgili düşünce ve beklentilerini dile getirdi. Bu konuyla alakalı Dinçer, bakanlık olarak mevcut sistemlerinin şu an kullanılan en modern sistemlerden biri olduğu örneğini vererek bilişim ve internet sektörüne verdikleri önemi belirtti. Çağrı merkezi alanında çalışmalarının da uygulamaya geçtiğini açıkladı.

Konuklarımızdan Hamit Memur mesleki eğitimin uygulanmasında sorun yaşandığını vurguladı. Bakan DİNÇER; bu sorunun, mesleki eğitimin piyasaya uygun olmamasından ve verilen eğitimin yetersizliğinden kaynaklandığını belirtti.

Misafirlerimiz arasında bulunan MİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay, yerel yönetimlerin özerkliği alanında yapılan çalışmalarla bu alanda var olan sıkıntıların ortadan kalktığını belirterek bu konuyla alakalı memnuniyetini dile getirdi. Buna ek olarak Ömer Dinçer bu sistemin belediyelerin etkinliğini arttıracağına ve Avrupa şartlarına uyum noktasında katkı sağlayacağına değindi.

MİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Yaşar'ın kabine oluşumunda bakan yardımcılığı konusuyla alakalı bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine Bakan Dinçer, bu konunun yönetim kültürüyle alakalı olduğunu ve bu anlamda sıkıntılar oluşabileceğinden dolayı olumlu bakmadığını belirtti.

Son olarak MİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Yüksel Çengel'in, ”Malatya 2023’e nasıl hazırlanmalı, bu konuda iş adamları nasıl hareket etmeli.” Konulu toplantı talebine Ömer Dinçer, akademisyen kimliği ile “bir kentin nasıl yönetilebileceği” konusunda bir araya gelinebileceğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in katılımcıları bilgilendirmesi sonrası Yunus Akdaş’ın Bakan Dinçer’e teşekkür ve tebriklerini sunması ile program tamamlandı.

Diğer Haberler