“İş Sağlığı ve Güvenliği” Eğitim Semineri

Genç MİAD Eğitim Semineri 05 Mart 2013 Salı Günü MİAD Dernek Merkezinde Gerçekleştirildi.

Genç MİAD Eğitim Seminerleri çerçevesinde organize edilen “İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) Kanunu ve Örneklerle İşverenlere Getirdikleri Yaptırımlar” konulu seminer, 05 Mart 2013 Salı Günü MİAD Dernek Merkezinde gerçekleştirildi.

Seminerin açılışı konuşmasını yapan MİAD Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Odabaşı, Sunumu yapacak olan İşyeri Hekimi Senekerim Bengi ve İş Sağlığı Uzmanı Melih Gürses’in özgeçmişlerini misafirler ile paylaştı. Ardından sözü İş sağlığı uzmanı Melih Gürses’e bıraktı.

İşyeri Hekimi Senekerim Bengi ve İş Sağlığı Uzmanı Melih Gürses tarafından gerçekleştirilen sunumda, 2012 yılı haziran ayında yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu hakkındaki detayları katılımcılar ile paylaştı. İlk sunumu yapan Melih Gürses aşağıdaki konu başlıklarında misafirleri bilgilendirdi;

- İş sağlığı ve güvenliğinin önemi ve örneklerle mevzuata genel bakış
- Türkiye’de iş kazası ve meslek hastalıkları
- 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” kapsamında dikkate alınması gerekli hususlar
- İşverenlere getirilen yükümlülükler ve çalışanların sorumlulukları
- Risk değerlendirmesi ve önemi
- İdari para cezaları
- OSGB’ler ve iş güvenliği uzmanlarının genel durumu

Melih Gürses’ten sonra sözü alan İşyeri Hekimi Senekerim Bengi ise, İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında Ortak Sağlık Güvenlik birimlerinin yeri İş sağlığı konusunda işverenin yükümlülükleri hakkında bilgiler verdi.

Yapılan sunumların ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Bu bölümde, Toplantıya katılan misafirler merak ettikleri sorulara cevap bulabildiler. Soru-cevap bölümünün ardından, Senekerim Bengi’ye Genç MİAD Yürütme Kurulu Başkanı M. Onur Karadağ tarafından ve Melih Gürses’e ise Başkanlık Danışma Kurulu Üyesi Mustafa Kınacı tarafından teşekkür plaketleri takdim edildi.

Diğer Haberler