Genç STK lar Buluşması

Genç STK yönetimlerinin bir araya geldiği toplantıların dördüncüsü 30 Kasım 2010 Salı akşamı MİAD dernek merkezinde gerçekleştirildi. Yaz döneminin ardından bir araya gelen STK temsilcileri çalışmaların tek sekreterya üzerinden takip edilmesi kararını aldılar.

Genç MİAD ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya; Genç ASKON, Genç İGİAD, Kurum temsilcileri kendilerini tanıttıktan sonra yaptıkları faaliyetler hakkında bilgiler verdiler. Genç MÜSİAD, Genç PESİAD katıldı.

Toplantıda diğer Genç SİAD’lılara da ulaşılarak grubun genişletilme fikri benimsendi.Bu amaçla Genç STK Başkanları bir araya gelerek yeni grupları davet etme kararı aldılar.Dernekler arası iletişimin arttırılması konusunun vurgulandığı toplantıda, her dernek çalışmasını sekreterya üzerinden diğer derneklere duyurmak konusunda hem fikir oldu. Tanışma amaçlı daha geniş bir kahvaltılı toplantının da planlandığı Genç STK’lar buluşmasında, dernekler çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.Ayrıca faaliyetlerin diğer derneklerle paylaşılması ve uygun görülenler için destek olunması, görüşülen başka bir konu başlığıydı.

Toplantı, katılımcıların günün anısına toplu fotoğraf çektirmeleri ile sona erdi.

Toplantıya Katılanlar;

M.Onur KARADAĞ – Genç MİAD Yürütme Kurulu Başkanı, Abdullah DİLTEMİZ – Genç MİAD Yürütme Kurulu Başkan Vekili, Mehmet SARIOĞLU –Genç MİAD Yürütme Kurulu Üyesi, Mehmet BOZKUŞ –Genç MİAD Yürütme Kurulu Üyesi, M.Fatih ŞENGÖZ –Genç MİAD Yürütme Kurulu Üyesi, Ramazan ATAY –Genç, MİAD Yürütme Kurulu Üyesi, İsmail Yanar ATEŞ –Genç İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı, Fatih YILDIRIM –Genç İGİAD Koordinatörü,  Fatih UYSAN –Genç MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı, A.Samet Temel –Genç MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı, Hüseyin SARPKAYA - Genç MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı, Halil Zahit BİNGÖL – Genç MÜSİAD Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı, A.Kadir BAYRAM – Genç PESİAD Yönetim Kurulu Başkanı, Salih ÇAKMAK – Genç, PESİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Turgay SEYMENOĞLU – Genç, PESİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Osman YURDANUR –Genç ASKON Halkla İlişkiler Birim Başkanı, Hakan ODABAŞI –MİAD Genel Sekreter Yrd. Yılmaz DEMİRHAN –Genç MİAD Kurul Sekreteri

Diğer Haberler