TÜRK EXİMBANK İHRACAT VE YATIRIM KREDİSİ İMKANLARI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“Türk Eximbank İhracat Ve Yatırım Kredisi İmkanları” konulu toplantı 19 Nisan Perşembe Akşamı MİAD Dernek Merkezinde gerçekleştirildi

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) Pazarlama Departmanı kıdemli uzmanı Tahsin Yüksel ile Sigorta ve Müşreti İlişkileri Birimi Müdür Yardımcısı Erkan Oğuz’un katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda, Türk Eximbank ihracat ve yatırım kredi ürünleri, ihracat sigortaları ile uluslararası yatırım finansman fırsatları hakkında sunumlar gerçekleştirildi.

İlk sunum Tahsin Yüksel tarafından gerçekleştirildi. Eximbank’ın tarihçesinden kısaca bahseden Yüksel, amaçlarının; ihracatın geliştirilmesi, ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesi, ihracatta Pazar payı artışı, ihracatçılara rekabet gücü kazandırmak ve ihracatçılara güvence sağlamak olduğunu belirtti. Tahsin Yüksel’in sunumunun satırbaşları özetle;

  • Türk Eximbank İhracat sektörüne 2015 yılında toplam 30 milyar dolar kredi ve sigorta desteği sağlamıştır
  • Faaliyetleri; ihracat kredileri, Uluslararası krediler ve sigorta işlemleri olmak üzere üçe ayrılmaktadır

İhracat kredileri kısa, orta uzun ve döviz kazandırıcı hizmetler kapsamında krediler olarak 3’e ayrılır. Kısa vadeli İhracat kredileri kapsamında; reeskont kredisi, sevk sonrası reeskont kredisi, ihracata hazırlık kredisi, sevk çncesi ihracat kredisi, katılım bankaları sevk öncesi ihracat kredisi ve dış ticaret şirketleri ihracat kredisi yer almaktadır

Orta uzun vadeli ihracat kredileri kapsamında; İhracata yönelik işletme sermaye kredisi, ihracata yönelik yatırım kredisi, Avrupa yatırım bankası kredisi, marka kredisi, yurtduşı mağazalar yatırım kredisi, gemi inşa ve ihracatı finansman programı ve özellikli krediler yer almaktadır.

Döviz kazandırıcı ihracat kredileri kapsamında; yurtdışı müteahhitlik hizmetlerine yönelik teminat mektubu programı, yurtdışı müteahhitlik hizmetleri köprü programı, uluslararası nakilay pazarlama hizmetleri, turizm kredisi döviz kazandırıcı hizmetler kredisi, yurtduşı fuar katılım kredisi yer almaktadır.

Tahsin Yüksel yurtdışı kredi ve koşulları hakkında da toplantıya katılan misafirleri bilgilendirdi. Yüksel’in sunumunun ardından Erkan Oğuz söz aldı.

Erkan Oğuz İhracat kredisi sigortasının; ticari ve politik risklere karşı tahsilat güvencesi, alıcı firma- ülkeler hakkında risk analizi ve riskten arınmış alacakların iskonto edilmesi suretiyle finansman imkanı sağladığını belirterek sözlerine başladı.

Daha uzun vadeli ihracat yapabilme, yeni piyasalara güven içinde girebilme, Türk Eximbank kredilerinde faiz indirimi ve Türk Eximbank kredilerinde teminat gösterebilme özelliklerinin “neden ihracat kredisi sigortası” sorularına cevap verdiğini ifade eden Oğuz; sigorta programları, ticari ve politik riskler, sigorta programının işleyişi, risk analizleri hakkında detaylı bilgileri paylaştı.

Yapılan sunumların ardından soru cevap bölümüne geçildi. Soru-cevap bölümünün ardından ise MİAD Genel Sekreteri Hakan Odabaşı söz alarak katılan misafirlere teşekkür etti. MİAD faaliyet takvimini katılımcılarla paylaşarak sözlerini tamamlayan Odabaşı'dan sonra toplantının konuşmacı misafirleri Tahsin Yüksel ve Erkan Oğuz’a teşekkür plaketleri takdim edildi. Çekilen toplu fotoğrafın ardından organizasyon sona erdi.

 

 

 

Diğer Haberler