MALATYA TEKSTİL KÜMELENMESİ ÇALIŞTAYINA DAVETLİYDİK

2016 yılının Eylül ayı içinde Malatya’da ilki düzenlenen ve böylelikle çalışmaları başlatılan Malatya Tekstil Kümelenmesi oluşturulmasına ilişkin toplantının ikinci ve nihai karar alma aşaması olan çalıştaya Derneğimiz danışma kuruluşu olarak davet edilmiştir.

Malatya’da tekstil sektörü sağlamış olduğu istihdam oranı ile ( Kentteki ücretli çalışanların T ‘ü tekstil sektöründe istihdam edilmektedir.)  kent içersinde ‘’kayısı’’ ile ilgili sınaî ve ticari alanlardan sonra ikinci sırada gelmesi, tekstilin Malatya tarihinde ekonomik ve sosyal yaşantı içerisinde önemli bir geçim kaynağı olmakla beraber, kentin kültürel belleğinde yer edinmesi ve İstanbul’da bulunan Malatyalıların tekstil sektöründe ulusal ve hatta küresel ölçek bilinirliği olan faaliyetlere imza atması; Malatya’da tekstil sektörü ile ilgili bir kümelenme için potansiyel kaynak oluşturmuş ve Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bu konuda analiz çalışmaları başlatarak, kümelenme oluşturulması sürecini başlatmıştır.

Oluşturulması planlanan Tekstil Kümelenmesi sürecini Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Programı) ve Avrupa Birliği fonları ile oluşturulmuş Katılım Öncesi Yardım Aracı olan IPA program teşvik ve hibeleri ile başlatılması ve bu çerçevede programının esaslarının belirtilmesi çalıştaya konu edilmiştir.

11 Nisan Salı günü Malatya Hilton Otel’de düzenlenen çalıştayın sabah programında Malatya’da tekstil sektöründe faaliyet gösteren muhtelif firmaların yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve ilgili alandaki profesyonelleri beraber;  İnönü Üniversitesi Teknokent Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yrd. Doç.Dr. Sn Fatih KOCAMAZ Bey, Kalkınma Ajansı uzmanları, Dap uzmanları ve yetkilileri ile beraber Derneğimiz Genel Sekreteri Hakan ODABAŞI ile Derneğimiz Yatım ve Ticari İlişkiler Uzmanı Ferhat TOMO katılmışlardır. Kümelenme ve esasları, kümelenme ile ilgili gerekli olan Ar-Ge merkezi hakkında karşılıklı görüş alış verişi yapılmıştır.

Toplantının öğlen oturumu yine Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ( D.A.P) organizatörlüğünde Hilton Otel’de öğlen yemeği ve çalıştayın devamı niteliğinde oluşturulmuştur.

Toplantı programında katılımları beklenen Gümrük ve Ticaret Bakanı Sn. Bülent TÜFENKÇİ Bey’in programındaki değişiklikten ötürü katılamadığı yemekli çalıştay programına mevcut katılımcılar ile beraber Malatya Milletvekili Sn. Öznur ÇALIK Hanımefendi, Malatya Valisi Sn. Mustafa TOPRAK Bey,  Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Adnan DEMİR Bey, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin ERKOÇ Bey ve ilgili kurumların yöneticileri katılmışlardır.

Öğlen toplantısında söz alan Malatya Milletvekili Sn. Öznür ÇALIK Hanımefendi; kümelenme hususuna değinmiş ve Malatya’nın geleceğe yönelik kalkınma hamlesinde bu vizyoner oluşumun kentin ekonomik ve sosyal yaşantısına çok güçlü katkılar yapacağını belirtmiş ve Malatya’nın bu konuda tarihsel birikime sahip olduğunu belirtmişlerdir.

Programın moderatörlüğünü yapmak üzere söz alan Malatya Valisi Sn. Mustafa TOPRAK Bey, tekstil sektörünün yüksek kalite anlayışı çerçevesine çevirecek ve kurulması planlanan Ar- Ge Merkezinin üretimde katma değeri artıracak bir yapı olacağından bahsetmiş ve Malatya’da oluşacak Tekstil Kümelenmesinin kentin ekonomik ve sosyal yapısında önemli ivmeler kazandıracağını belirtmişlerdir. Bilahare, kümelenme süreci için Ur-ge ve Ipa gibi teşvik ve hibe oluşumlarının finansman modelleri ve katılımcıların konu ile ilgili görüşlerinin ifade edildiği soru-cevap kısmını yönetmişlerdir.

Günün sonunda bir alt grup çalışması daha yapılarak, Malatya’da yer alan firmaların tekstil kümelenmesi ile ilgili en yakın zaman içerisinde nihai bir toplantı gerçekleştirecekleri ve akabinde İstanbul’da kümelenme sürecinin İstanbul ayağının oluşturulması için MİAD’ın ev sahipliğinde bir toplantı düzenlenmesi kararı verilmiştir.

Malatya’da oluşturulması planlanan ve İstanbul’daki Tekstil sektörü ile ilişkilendirilmesi düşünülen tekstil sektörü kümelenmesi programına bir danışman çatı kuruluş olarak davet edilmenin onurunu siz kıymetli üyelerimiz adına yaşamaktayız.  Yerelin kendi dinamikleri ile kalkınma sürecine küresel bilinirlik anlayışı ile entegre olunması süreci ve Derneğimizin böyle muhtelif projelerde danışman-çatı kuruluş olarak davet edilmesinin kıvancını tüm üyelerimizle paylaşmak istemekte ve gerçekleşecek projelerin hayırlı olmasını dilemekteyiz.

 

Diğer Haberler