Yeni Çek Yasası Konulu Panel

MİAD Yeminli Mali Müşavirler, Mali Müşavirler, Hukukçular, Sigortacılar, Gümrükçüler Komitesi Paneli 02 Mart Salı Akşamı Gerçekleştirildi

Yeni çek yasası çekin itibarını artıracak, çek kullanan firmalar daha prestijli olacak

Çekin karşılığı yoksa bankalar artık “hesap müsait değil” diyemeyecekler

MİAD’da masaya yatırılan Yeni Çek Yasası’nın getirdikleri ve cezai hükümleri katılımcıları şaşırttı. Yeni yasaya göre üç farklı çek uygulaması, yüzde 1’lik hissedarlıkta bile en çok paya sahip hissedarla aynı cezai sorumluluğun üstlenilmesi soruların bu konular üzerinde yoğunlaşmasına yol açtı. Kod uygulamasında ise sıkıntının devam ettiği, 80 kriteri içinde barındıran “KDV İadesi Risk Analiz Projesi” ile bu sorunun ortadan kaldırılabileceği belirtildi

MİAD (Malatyalı İşadamları Derneği) Yeminli Mali Müşavirler, Mali Müşavirler, Hukukçular, Sigortacılar, Gümrükçüler Komitesinin organize ettiği “Yeni Çek Yasası” ve “Kod Uygulamaları” konulu panelde konuşan Gürbüz Hukuk Danışmanlık’ tan Avukat Yusuf Gürbüz, “Yeni Çek Yasası çekin itibarını artıracak, çek kullanan firmalar diğer firmalara göre daha prestijli olacak” dedi.

Önceki gün MİAD’ın İstanbul Güneşli’deki Genel Merkezi’nde düzenlenen panelin açılışını MİAD Genel Başkanı Yunus Akdaş yaptı.

MİAD çatısı altında çok farklı mesleklere sahip değerli insanlar bulunduğunu ve bunların oluşturulan komitelerle tüm üyeleri her konuda aydınlatabilecek çalışmalara imza attıklarını belirtti.

“Bu çalışmaları CD halinde tüm üyelere aktarmalıyız” diyen Akdaş panelistlere başarı diledi.

Çocukların okul taksidi ticari çekle ödenemeyecek

20.12.2009 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Çek Yasası” nda en büyük değişikliğin çek tipi olduğuna değinen Büyükkaya Hukuk Bürosu’ndan Avukat Erdal Büyükkaya, “Üç tip çek getirilmiş, Tacir olanlar için verilen çek, Tacir olmayanlar için verilen çek ve Hamiline çek. Bunların üç farklı renkte olma olasılığı yüksek. Bir diğer farklılık çekte vade getirilmiş olması. Ancak 31/12/2011 yılına kadar, çekler üzerlerinde yazan vade tarihlerinden önce bankalara ibraz edilmeleri halinde karşılıksızdır ibaresi vurulmayacak. Diğer bir unsur ödemeden men talimatı kaldırılmış olmasıdır”  dedi.

Çekin her bir yaprağında, Çek hesabının numarası, Çek hesabının bulunduğu banka şubesinin adı, Çek hesabı sahibi gerçek kişinin adı ve soyadı, tüzel kişinin adı, Çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişinin vergi kimlik numarası, Tüzel kişi adına çek düzenleyen kişinin adı ve soyadı, düzenlenen çek üzerine açıkça yazılır diyen Avukat Büyükkaya üç tip çek uygulamasının nedenleri konusundaki bir soru üzerine şunları söyledi.

“Çek Yasası’ndaki amaç kayıt dışını önlemek. Artık çocuklarınızın okul taksidini veya evinize aldığınız mobilyaların bedelini ticari çekinizle ödeyemeyeceksiniz.

Bankalar “hesap müsait değil” diyemeyecekler

Yeni yasaya göre bankalar “çek” talep eden müşterilerini tabiri caizse didik didik tarayacaklar. Müşteri çek almayı hak ediyorsa onun adına çek bastıracaklar. Müşterisini iyi araştırmamış bankaların karşılıksız çeklerdeki sorumluluğu 600-TL’ye yükseltildi.

Avukat Büyükkaya; “Eski çek karneleri için garanti tutarı 470 TL olarak uygulanmaya devam edecektir.  Kısmi karşılığı bulunan çeklerde, çek bedeli 600 TL’nin üzerinde ise banka kısmi karşılığa ek olarak 600 TL daha ödeme yapacaktır. (Bu kapsamda örneğin 2.500 TL’lık bir çekin ibrazında hesapta 1.200 TL var ise banka 1.200 + 600 = 1.800 TL ödeme yapacaktır).

Banka, kanunen ödemekle yükümlü olduğu miktarın ödenmesini geciktirmesi durumlarında,  çek hamiline, her geçen gün için binde üç gecikme cezası ödemek zorunda kalacaktır.”

Yeni yasa çekin itibarını artıracak

Artık kolay kolay bankalardan çek alınamayacağını belirten Gürbüz Hukuk Danışmanlıktan Avukat Yusuf Gürbüz, “Yeni Çek Yasası çekin itibarını artıracak, çek kullanan firmalar diğer firmalara göre daha prestijli olacak” derken, Kınacı Yeminli Mali Müşavirlikten Ahmet İlker Kınacı, karşılıksız çek kullananların çek yasağı ile karşı karşıya kalacaklarını aynı zamanda yüzde 1 hisseleri olsa dahi yeni yasaya göre tüm borçtan sorumlu olduklarını belirterek dinleyicileri uyardı.

Aslan Hukuk ve Danışmanlık bürosundan İrfan Aslan, “Yasa çıktığında Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. 01 Temmuz 2010 tarihine kadar bankaların eski çek koçanların varsa yapraklarını müşterilerinden istemeleri gerekiyordu ancak gecikme var. Bu belirsizlikte sakın çok ileri tarihlere çek kesmeyin” uyarısında bulundu.

Firmaların canını yakan “kod” uygulaması sürüyor

Kalktı, kaldırılıyor derken hala yürürlükte olan ve firmaların canını yakan “kod” uygulamaları konusunda bir sunum yapan MİAD Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Meslek Grubu Başkanı Kınacı Mali Müşavirlik sorumlusu Cafer Kınacı, kod uygulamalarını, koddan çıkma yollarını anlattı.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Ankara Ostim Vergi Dairesinde pilot uygulama olarak başlattığı “KDV İadesi Risk Analiz Projesi” ile ilgili bilgi veren Kınacı, “Bu proje hak etmediği halde kod’a girenlerin çıkmasına yardımcı olacaktır görüşündeyim” dedi.

Gelir İdaresi Başkanlığı, "KDV İadesi Risk Analiz Projesi" ile ihracatçının katma değer vergisi iadelerini yeni bir sisteme bağlayacak.

Proje kapsamında bütün KDV mükellefleri, yazılımı tamamlanan bilgisayar programı aracılığıyla hem vergisel uyum hem de sahte fatura düzenleme riskleri yönünden puanlamaya tabi tutulacak.

KDV iadesi talep eden mükelleflerin vergi dairelerine verdiği listeler, elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi`nden alınıp, sisteme yüklenecek.

Yeni programda vergi dairelerinin evrak veya e-vdo üzerinden el ile gerçekleştirdiği kontrollerin tamamına yakını program tarafından otomatik olarak yapılarak, vergi dairelerine raporlanacak.

Yeni sistemde ihracatçılar, 80 kritere göre artı ya da eksi puanla derecelendirilecek. İade talebinde bulunan kişiyle ilgili işlem gerçekleştirilirken, kritere uygunsuzluk durumunda sistem uyarı verecek.

İhracatta KDV iade başvurusu yapanlar, her kritere göre ayrı ayrı değerlendirilecek. KDV iadesinin yapılıp yapılmayacağı da çıkan sonuca göre belirlenecek.

Özel kontrol mekanizmaları da devrede

Bu iki kontrol de sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecek.

Genel kontrolde, "önceki dönemden devreden KDV, sonraki döneme devreden KDV, azami iade edilebilecek tutar, diğer mükelleflerden alınan faturalardaki beyan tutarlılığı, yüklenilen KDV listesinden yararlanan faturaların durumu, faturaların nerede basıldığı, yüklenilen KDV listeleri arasında karşılaştırma, KDV beyannamesi ile gümrük çıkış belgesi arasındaki tutarlılık ve gümrük çıkış belgesi ile satış faturalarında içerik kontrolü" gibi kriterlere bakılacak.

Özel kontrolde ise ihracatçılar "KDV iadesi talep eden şirketin ortakları veya kanuni temsilcileri, bunların ortak olduğu şirketler, iade talep eden ve alt mükellefi gösterilmeyen KDV beyannameleri ile ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz durumları" gibi kriterlere göre değerlendirilecek.

Mükellefler, kriterler ile genel ve özel kontrol mekanizmalarına göre risk açısından da değerlendirilecek.

Kod sistemi sonucunda sahte belge kullandığı belirlenenler "en riskli grup" içinde yer alacak.

Bunların ortaklık ilişkisi içinde olduğu kişi ve kuruluşlar da "riskli" gruba dahil edilecek. Sistemde, notu yüksek olan ihracatçı KDV iadesini hemen alırken, not düştükçe iade de zorlaşacak.

Bunlarla ortaklık ilişkisi bulunanlar yüzde 80, yapılan tespitlerde, yoklamalarda adresinde bulunamayanlar da  yüzde 50 riskli sayılacak.

Bu uygulama sonrası, bütün vergi daireleri ve mal müdürlüklerinde kullanılmaya başlanacak sistem ile hem KDV iadeleri sağlıklı hale getirilecek hem de işlemlerde önemli ölçüde zaman ve iş gücü tasarrufu sağlanacak.

 

Diğer Haberler