Değerli Kamuoyunun Dikkatine

Değerli Kamuoyunun Dikkatine

Son günlerde yaşanan gelişmeler iş dünyasının en çok ihtiyaç duyduğu istikrar ve güven ortamını zehirleyecek bir düzeye ulaşmıştır. Her şey yolunda giderken 17 Aralık 2013’te başlayan süreç, zamanlaması itibarıyla sadece hukuki sonuçlar doğuracak girişimler olmasının ötesine geçmiş durumdadır. İç siyaset boyutunu aşan küresel bir operasyon yürütüldüğü her geçen gün daha çok belirginleşmektedir. Sonuçları da bir bir ortaya çıkmaktadır. Bu ortamda üreten ve ihracat yapan işletmelerimiz zora girmekte, sıkıntılar yaşamaktadırlar.

Krizlerden en çok etkilenen risk altındaki grup olan iş adamlarının kurduğu MİAD gibi kurumların bu gelişmeler karşısında seyirci kalması düşünülemez. Bizi geçmişte çok bedel ödediğimiz siyasi istikrarsızlık ve ekonomik güvensizlik ortamına geri götürecek girişimleri asla ve asla tasvip etmiyoruz.

Şaibeden uzak amacı sadece yolsuzlukla mücadele olan her türlü hukuki ve idari soruşturmanın arkasında olur sonuna kadar da destekleriz. Ancak 17 Aralıkta başlayan süreç atanmışlar üzerinden siyasetin yine dizayn edilmek istendiğini adeta gözlerimize sokmaktadır.

Siyasi iradenin zayıflatılması milli iradenin zayıflatılması anlamına geldiğini ülke tecrübemiz bize göstermektedir. Bağımsız istikrarlı güçlü bir Türkiye için sağlam bir irade göstererek iktidarıyla, muhalefetiyle, bürokrasisi ve STK’larıyla sorumluluk bilinci içinde hareket etmek zorundayız.  Ekonomik istikrar ve kalkınmanın sürdürülmesi, başlayan çözüm sürecinin sonuca götürülmesi, enerji koridorlarının oluşturulması ve işletilmesi gibi konularda gündemin oluşmasının bizi daha güçlü, bağımsız ve müreffeh kılacağına kuşku duymuyoruz. Siyasi ve ekonomik bağımsızlığımıza yönelik her girişimin karşısında olduğumuzu kamuoyumuzun bilgisine saygıyla sunarız. 

Diğer Haberler